Humor a matematikában

Gondolkodom, tehát vagyok

Tehát? Azt tanultuk, hogy az embert az állatok közül a gondolkodás emelte ki. Az ember elkezdett gondolkodni, és jobbá tette az életét. Tovább gondolkodott, és az élete még kényelmesebb lett, és végül rájött, hogy ez nem élet, ez rossz.

Azóta inkább nem gondolkodik. Azt mondják, gimnáziumba járok, és tanulok, mert ha ezt nem teszem, nehéz lesz az életem. És ha tanulok, könnyebb lesz? Megtanulom, kik éltek előttem, mit csináltak. Talán tanulok belőle, talán nem. Megtanulom, mit jelent az, hogy CHO, HNO3, a2+b2=c2, mi az, hogy mitokondrium, foton, és így tovább.

Azt mondják, szükségem van rá. Ezért magolom, mert nincs időm arra, hogy akár egyikben is elmélyülhessek, és megértsem, hogy magamtól ismerjek fel összefüggéseket. Ehelyett magolok. Gondolkodok? Nem, mert nincs időm.

Ezek szerint nem létezem? Kézenfekvő lenne a válasz, hogy nem, de akkor ki ül itt a székemen? Hol a hiba?

Bodnár Zoltán


Ez igen! Erre számítottam! Bámulnak maguk elé, mint a borjú az új kapura. Még nem tértek magukhoz a megdöbbenéstől. Úgy teszek, mintha nem figyelnék rájuk. Hadd kezdjenek mozgolódni. Kovács már lapozgatja a könyvet. Azt hiszi, nem látom. Simán kiküldhetném. De minek? Úgyis rossz képletet másolt ki. Így is elégtelen, s még nem is voltam szigorú! Még puskázott is. Áhá! Barabás rátalált a jó képletre. Legalábbis ezt hiszi. De téved. A jó képlet bent sincs a vázlatban. Helyesebben bent van, csak hibásan.

Nem véletlenül választottam ezt a példát. Itt ma mindenki egyest ír. Majd a nagydolgozatra felkészülnek. Akkor majd kapnak egy primitív példát, amit még egy általános iskolás is meg tud oldani. Éppen ez fogja őket megzavarni. Majd elbonyolítják az egészet. Helyes! Barabás kirakta a dolgozatát a pad szélére, a háta mögött ülő már másolja is. Szepesi már leírta egy kis fecnire a példát, s odaadta az előtte ülőnek.

Nagyszerű! A várt sebességgel terjed az elégtelen. Horváth túl akar járni az eszemen. Megint jól felkészült és a helyes képletet is tudja. Már legalább öt perce készen van és büszkén feszít. Na nem sokáig! Számítottam rá, ezért tegnap délután felírtam a padjára a helyes összefüggést. Így jár az a stréber, aki doga alatt mindig ugyanoda ül. Most szépen arra ballagok és véletlenül észreveszem. Na megvolt! Még neki állt feljebb! Nagyon elkanászkodtak ezek a mai fiatalok!

Úgy látom mindenki befejezte, nyugodtan beszedhetem.

Így kell dolgozatot íratni! Nem kell utána vesződni. Az egészet kijavítom öt perc alatt!Élt egyszer a végtelen innen, a váltószámokon túl, egy nagy sötét koordinátarendszer közepén egy öreg háromszög. Nem volt egyebe, mint három daliás szöge: Alfonsó, Bétamás és Gammatyi.

Egyszer, amikor közeledni érezte nullára redukálásának idejét, így szólt szögeihez: "Menjetek, szögeim számegyenest látni." Csomagolt nekik hamuba sült logaritmust és elbúcsúzott tőlük. Ők meg fejükbe nyomták hatványkitevőiket és elindultak. Estére, amikor elfáradtak, leheveredtek egy terebélyes egyenlet alá. Hallgatták a köbgyökök csicsergését és a tangensek távoli üvöltését, egykedvűen interpoláltak. Egyszer csak elébük toppant egy kis piros sapkás sinus, és hamuba sült logaritmust kért. Ők azonban nem adtak neki. Erre a piros sapkás sinus előrántotta törtvonalát és pi-vel osztotta Alfonsót. Bétamás és Gammatyi sem volt rest, rátámadtak. A sinus gyorsan 180 fokossá vált, nullára redukálódott, és menekülni próbált.

Mentek árkon-bokron át, nevezetes szorzatokon és gyöktényezős alakokon keresztül, míg egy sötét, dőlt síkban lévő koordinátarendszerbe nem értek. Ennek közepén, egy kacsalábon forgó emeletes tört írt le hatalmas köríveket. A sinus elszántan beugrott. Alfonsó, Bétamás és Gammatyi kergették őt a számlálóban, majd a nevezőben, benéztek minden gyökjel alá, kinyitottak minden zárójelet. Gyönyörű, aranyos gyökmegoldó képletek és bíborbársony függvények között siettek tovább. Egyszer csak, amikor az egyik árnyas körképletbe bepillantottak, egy implicit alakban mit láttak? Egy megkötözött polinomot. Gyorsan kiemelték a gyökjel alól, és normál alakra hozták. Ekkor az öreg polinom így szólt: " Alfonsó, Bétamás és Gammatyi! Megmentettetek! Hálából nektek adom három lányom, Amália, Beáta és Cecília kezét."

Lett nagy öröm, átrendezés, hét perióduson át, hetedhét számrendszeren keresztül tartott a lakodalom. Ezalatt folyt szorzás, osztás, gyökvonás, hatványozás, míg a fiatalok közös nevezőre jutottak. Ezután létrehozták legkisebb közös többszörösüket, és még ma is élnek, ha ki nem vonták őket.


Gondolkodásmód - teafőzés

Hogyan főz teát a matematikus és a fizikus?

Mindketten vizet öntenek a kannába, meggyújtják a gázt, ráteszik a kannát, felforralják a vizet, beleteszik a teát.

Hogyan változik a megoldás, ha a kannában már van víz?

A fizikus meggyújtja a gázt, ráteszi a kannát, felforralja a vizet, beleteszi a teát.

A matematikus kiönti a vizet a kannából, és ezzel visszavezeti a problémát a korábban már megoldott feladatra.


Hány lába van egy birkának?

Elöl kettő, hátul kettő, jobb oldalon kettő, bal oldalon kettő. Összesen nyolc, de mindegyiket kétszer számoltuk, ezért az eredmény négy.


Térfogat

Egy mérnök, egy fizikus és egy matematikus feladata, hogy megmérjék egy kis piros labda térfogatát.

 • A matematikus megméri az átmérőt, és kiszámolja a térfogatot.
 • A fizikus vízbe nyomja a labdát, és megméri, mennyi folyt ki.
 • A mérnök előveszi a kis piros labda-katalógust, és megnézi a szabványos térfogatot.

Tantárgy-magyarázat

 • Ha robban, kémia.
 • Ha nem működik, fizika.
 • Ha zöld, vagy izeg-mozog, biológia.
 • Ha érthetetlen, matematika
 • Ha értelmetlen, közgazdaságtan.

Dugipénz

Feleség:

- A fiunk lopkodja a pénzt, már azt se tudom hogy hova dugjam.

Férj:

- Hát a matematika könyvbe, mert az soha nem nyitja ki.Összeadás

Tanító néni kérdezi Pistikétől

- Ha van 150 Ft-od és kérsz hozzá apukádtól 200 Ft-ot,akkor mennyi pénzed lesz?

- 150 Ft-om. - válaszolja Pistike.

- Kisfiam, te nem ismered az összeadást.

- A tanító néni meg nem ismeri az apukámat!


Analízis

- Milyen a jó analízis tanár?

- Szigorú, monoton és nő.


Matematikus

- Miről lehet felismerni az igazi matematikust?

- Nem halmozza az élvezeteket, hanem élvezi a halmazokat.


Zérójelben

Két nulla sétál az utcán. Találkoznak egy nyolcassal.

- Nézd - mondja az egyik nulla a másiknak -, ez hogy elszorította a derekát!


Kilencven fok

A rendőr fia így szól az apjához:

- Apa, annyira fázom.

- Állj be a sarokba fiam. Ott 90 fok van.


Derékszög I.

Felszáll az öreg szög a villamosra. Egy fiatal szög máris felugrik és átadja a helyét. Megszólal az öreg:

- Derék szög vagy, fiam!


- Te ez az Ottó nagyon szeretheti a matekot...

- Miből gondolod?

- Képzeld, azt hallottam, hogy otthon a baromfiudvarban nem úgy hívja a csibéket, hogy pi-pi, hanem 3,14 ..., 3,14Problem

Tudtad, hogy a matekfeladat angolul: "problem"?

- Nekem magyarul is.


Móricka

A tanárnéni matekórán megkérdezi Mórickától.

- Móricka, ha apukád 40 éves, anyukád meg 35, mennyi összesen a kettő?

- 70 - válaszolja Móricka.

- Már miért lenne 70? - kérdi a tanárnéni.

- Mert anyu mindig letagad 5 évet.


Matek – történelem

Kombinált feladat:

Ha IV. Béla 20 év alatt 32 törvényt alkotott, akkor 15 év alatt 10 törvényt hányadik András alkotott?


Vitamin

A matektanár bemegy a patikába.

- Kérek egy doboz B12-es vitamintablettát.

- Sajnos az éppen elfogyott.

- És milyen van még?

- Csak B6-os.

- Akkor kérek abból kettőt.


Gyógyszer

-Melyik a legjobb gyógyszer?

- Mínusz öt!

- Miért?

- Mert egyből hat!


Fájdalom

Mi a legfájdalmasabb a matematikában?

A szemben lévő szög.


Tánc

Mire táncol a matektanár?

- Logaritmusra.


Matek egyes

- Apu, a padszomszédom, a Pisti egyest kapott matekból - újságolja az iskolából hazaérve apukájának Peti.

Mire az apuka:

- Ez egyáltalán nem lep meg. Pisti olyan mint az apja, az pedig egy nagy tökfilkó.

Peti erre kiböki:

- Apu... én is egyest kaptam...


Indirekt bizonyítás

Bizonyítsuk be, hogy 2·2=5!

A bizonyítás indirekt. Tegyük fel, hogy 2·2=6. Hiszen ez hülyeség! Így hát bebizonyítottuk, hogy 2·2=5.


Reklám

Gondjai vannak a matematikával?

Hívja fel az alábbi telefonszámot, és segítünk!

0 - 3·2 - 32·10 - (sin[ß]/cos(180-ß))·8 - (đ·sin[ß]-2)·2,5 - [(10x)(lg(13))]-[sin(xy)/2,362x] - (sin(arcctg(2cos[ß]/2sin[ß])))·4

A hívás ára csak:

(7·sin[ß])4,6·5+(12cos[ß])·102 Ft + ÁFA


Térfogat

Adnak egy-egy piros gumilabdát egy matematikusnak, egy fizikusnak és egy mérnöknek, és megkérik őket, adják meg a labda térfogatát.

 • A matematikus gondosan megméri a labda átmérőjét, és ebből kiszámolja a térfogatot.
 • A fizikus megtölt egy mérőpoharat vízzel, ebbe belerakja a labdát és a kiszorított víz mennyiségéből megkapja a térfogatot.
 • A mérnök megnézi a labda sorozatszámát és a kis piros gumilabda-katalógusból kikeresi a térfogatot.

Fekete bárány

A Matematikus, a Fizikus, és a Mérnök Skócián keresztül utaztak, amikor megpillantottak egy fekete bárányt.

 • Hohó! - szól a Mérnök. - Tehát a skót bárányok feketék!
 • Nem úgy van a! - korrigál a Fizikus. - Úgy értetted, hogy NÉHÁNY skót bárány fekete.
 • Arrgghhhh... - leplezi undorát a Matematikus. - Mindössze annyit tudunk, hogy LEGALÁBB egy bárány van Skóciában, és ennek a barinak LEGALÁBB egy oldala fekete.

Százalék

A matektanár bosszúsan közli az osztállyal:

- Ahogy így elnézem, ebből az osztályból az év végén 80% meg fog bukni matematikából.

Mire megszólal az egyik diák:

- Hihihi, nem is vagyunk annyian!


Végtelen sor

V é g t e l e n számú matematikus bemegy a kocsmába.

Megszólal az első:

- Kérek egy sört!

Megszólal a második:

- Kérek egy fél sört!

Megszólal a harmadik:

- Kérek egy negyed sört!

(és így tovább...)

- Nénikétekkel szórakozzatok! - mondja a csapos, és kirak két sört.

(No, vajon miért? - Rájöhetsz, ha lerajzolod számegyenesen!)Olvasd végig, bár lehet, hogy már ismerős !!!

Egy anlgaii etegyem
ktuasátai szenirt nem szimát
melyin serenrodbn vnanak a
bteük egy szbóan, az
etegyeln ftonos dloog, hogy
az eslő és az ultosó bteük a
hölyeükn lneegyek. A tböbi
bteü lheet tljees
össze-vabisszásagn, mgiés
porbléma nlkéül oalvsahtó a
szveög. Eennk oka, hogy nem
ovalusnk el mniedn bteüt
mgaát, hneam a szót eszgébéen.Matematika vagy trükk?

Az alábbi egy érdekes jelenség, és minél tovább gondolkodik rajta az ember, annál meglepőbb. Csináld végig komolyan az alábbiakat: Ne scrolloz le túl gyorsan, kövesd az instrukciókat. Fejben végezd el a számításokat a lehető leggyorsabban. Ha segít, hangosan is számolhatsz. Egyenként hajtsd végre az instrukciókat!

Kezdjük !

Mennyi


2+2?


4+4?


8+8?


16+16?


Gyorsan gondolj egy számra 12 és 5 között


Kész?

Menj lejjebb.


Ugye 7-re gondoltál?Ez nem mágia!!!!


A választás sebessége, vagy

a neuronok kapcsolása?

Próbáld ki a következő

gyakorlatot, meg fogsz

lepődni. Nem trükk, nem

csalás. Kövesd az

instrukciókat, válaszolj a

kérdésekre egyenként a

lehető leggyorsabban. Addig

ne menj tovább, amíg nem

válaszoltál.Mennyi 1+5?


2+4


3+3


4+2

5+1


Ismételd magadban a 6-os

számot annyiszor, ahányszor

tudod 15 másodpercig, majd

menj lejjebb


GYORSAN MONDJ EGY ZÖLDSÉGET!


Még lejjebb...


Ugye a répára gondoltál? Ha

nem, akkor a közé a 2% közé

tartozol, akinek más

asszociációkra forog az agya

A 98% répára gondol ennél a

gyakorlatnál
Most számold meg gyorsan,

hány "F" betű van az alábbi

szövegben:

FINISHED FILES ARE THE RE-

SULT OF YEARS OF SCIENTIF-

IC STUDY COMBINED WITH THE

EXPERIENCE OF YEARS.


Kész? Csak akkor menj

lejjebb, ha kész vagy a

számolással... OK?Nos, mennyi? Három?

Biztos vagy benne? Nem

akarod még egysze elolvasni?
A megoldás néhány sorral

lejjebb olvasható...


A szövegben található "F"-ek


száma összesen HAT!!! Úgy


tűnik, hogy az emberi agy

nem képes feldolgozni az OF

szót

Aki mind a hat F-et

megtalálta elsőre az zseni.

A 3 az átlag. Már a négy is

ritka. Érdekes ...Tudjátok kik a legügyesebbek

ebben a játékban?

Akik reklámfilmeket

készítenek és/vagy TV

programokat csinálnak. Ebben

a világban semmi sem

véletlen, és el se tudjuk

képzelni milyen eszközökkel

rendelkeznek a

gondolkodásunk

befolyásolására.


Van még egy meglepő

gyakorlat!

Gondolkodtál-e azon, hogy

átlagos vagy-e, vagy

különbözöl másoktól?

Csináld meg az alábbi

feladatot, nem tart soká!

Kövesd az instrukciókat,

válaszolj fejben a

kérdésekre egyenként a

lehető leggyorsabban, de

addig ne menj tovább, amíg

az adott kérdést nem

válaszoltad meg. Itt is

meglepő az eredmény!Most gyorsan menj lejjebb!Mennyi:

15+6


3+56


9+2


12+53


75+26


25+52


63+32


Nehezebb fejben számolni, de

ebben rejlik az igazi

feladat, úgyhogy folytasd ...

123+5

GYORSAN GONDOLJ EGY

SZERSZÁMRA ÉS EGY SZÍNRE!Menj lejjebb...

Még lejjebb..

Még egy kicsit..


...........Piros

kalapács...!?!?!?!:-))) :-))) :-))) :-))) :-))) :-))) :-))) :-))) :-)))